Biljarten

Maandag / dinsdag / donderdag / vrijdagmiddag en woensdagavond is er biljarten verzorgd door diverse clubs.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Jos van den Branden via telefoonnummer 0229-542017.