Vereniging van Eigenaren

De Vereniging van Eigenaren (VvE) vertegenwoordigt alle eigenaren, heeft een bestuur en eventueel commissies.

De VvE heeft een aantal verplichtingen. Ze moet minimaal één keer per jaar vergaderen, een reservefonds opbouwen en een jaarrekening opstellen.
De bestuursleden zijn wettelijk verplicht ingeschreven te staan bij de Kamer van Koophandel.

Een VvE kan het bestuur of beheer (deels) uitbesteden of hiervoor een VvE-lid kiezen. Het bestuur zorgt er onder andere voor dat de besluiten uit de VvE-vergadering worden uitgevoerd.

Wetten en regels

Aangezien een eigenaar van een appartementsrecht ook mede-eigenaar is van het gebouw
heeft hij met meer en andere wettelijke regels te maken dan een eigenaar van een eengezinswoning.

Om te zorgen dat iedereen zijn verplichtingen die voortvloeien uit het mede-eigendom nakomt is in
de desbetreffende wet de oprichting van een vereniging van eigenaren (VvE) verplicht gesteld.
Elke appartementseigenaar is hier automatisch lid van.

De VvE voert het beheer van de gemeenschappelijke delen van het appartementencomplex en ziet toe
op de naleving van verplichtingen die de appartementseigenaren ten opzichte van elkaar hebben.

Vragen of reparaties

Voor vragen of reparaties kunt u terecht bij onderstaande leden van de VvE

NaamTelefoon
De heer Ad Groot (Voorzitter)06-53678691
Nelleke Huisman (Lid van het bestuur) 06-53136216 
Henk Schouten (Lid van het bestuur)0229-852627

U kunt ook terecht voor algemene zaken bij de beheerder Dick Roest.