Warmte-unit (WTW)

Om steeds over voldoende warm tapwater te kunnen beschikken moet de schuifschakelaar in het thermostaatkastje op stand 2 staan, dit is de 2e stand van links. U vindt deze schakelaar door het klepje van de thermostaat naar beneden open te klappen. Mocht de boiler koud blijven kunt u, alvorens professionele hulp in te roepen, de compressor resetten door de rode stekker uit de contactdoos te trekken en na 1 minuut er weer in te steken.

Na ca. 15 minuten wordt de linker toevoerbuis van de boiler warm, is dit niet het geval! Dan even bellen Van Der Borden te bereiken via telefoonnummer 072-5181800

Uw appartement wordt verwarmd en gekoeld d.m.v. leidingen in vloeren en plafonds waar water doorheen wordt geleid. Om verschil in temperatuur tussen de vertrekken mogelijk te maken zijn er meerdere groepen die afzonderlijk ingesteld kunnen worden. Regelmatig moet worden gecontroleerd of de waterdruk in het systeem nog voldoende is, zo niet is bijvullen noodzakelijk. Vanwege de traagheid van de temperatuurregeling wordt aangeraden om de temperatuur zoveel mogelijk op de ingestelde waarde te laten staan. 

In de unit bevinden zich 2 filters die jaarlijks vervangen moeten worden. Tussentijds kunnen zij met hulp van een stofzuiger gereinigd worden. 

Filters verkrijgbaar bij uw beheerder Dick Roest