Vergaderdata bestuur Vijverstate 2022

 

Wo 09 Februari     Bestuur (09.30 uur)

Wo 06 April          Vooroverleg bewonersvergadering (9.30 uur) 

Do 28 April          Bewonersvergadering (14.00 uur)

Wo 08 Juni          Bestuur (9.30 uur)

Wo 10 Augustus   Bestuur (9.30 uur)

Wo  12 Oktober    Bestuur (9.30 uur)

Wo 07 December  Bestuur (9.30 uur)