Vergaderdata bestuur Vijverstate 2020

 

5 Februari     Bestuur

8 April          Bestuur + vooroverleg vrijwilligersvergadering

22 April         Vrijwilligers vergadering

10 Juni          Bestuur

7 Oktober     Bestuur + vooroverleg bewonersvergadering

22 Oktober   Bewonersvergadering

9 December  Bestuur